اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت جمعیت ایران درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 14 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: جمعیت مجموعه ی افرادی ک

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 16 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: صنعت هر کارخ

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت راه ها و حمل نقل 1 درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت راه ها و حمل نقل 1 درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 24 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: راه برای جابه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت راه ها و حمل نقل 2 درس نهم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت راه ها و حمل نقل 2 درس نهم مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کشور ما چگونه اداره می شود درس دهم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت کشور ما چگونه اداره می شود درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 1,458 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کشورهای همسایه 1 درس یازدهم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت کشورهای همسایه 1 درس یازدهم مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: کشورهای همس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کشورهای همسایه 2 درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت کشورهای همسایه 2 درس 12 مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 18 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: جمهوری اسلامی پاک

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حرکت های زمین درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پنجم

عنوان: پاورپوینت حرکت های زمین درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 17 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: زمین زمین مانند

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس یازدهم فضیلت آراستگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس یازدهم فضیلت آراستگی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 31 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس دهم یاری از نماز و روزه

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس دهم یاری از نماز و روزه فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 44 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس نهم دوستی با خدا

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس نهم دوستی با خدا فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 34 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل