فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی کوئنچ کردن فولاد

گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی کوئنچ کردن فولاد کوئنچ کردن فولاد برای بدست آوردن ساختاری مارتنزیتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی نرماله کردن فولاد

آزمایشگاه عملیات حرارتی گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی نرماله کردن فولاد تعداد صفحات : 4 عنوان آزمايش : عمليات حرارتی نرماله كردن هدف آزمايش : v افزايش انعطاف پذيري v يكنواخت كردن ريز ساختار v ريز كردن دانه ها v افزايش قابليت ماشينكاري v يكنواخت كردن بيشتر عناصر آلياژي تئوري آز

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی نرماله کردن فولاد

آزمایشگاه عملیات حرارتی گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی نرماله کردن فولاد تعداد صفحات : 4 و قابل ویرایش عنوان آزمايش : عمليات حرارتی نرماله كردن هدف آزمايش : v افزايش انعطاف پذيري v يكنواخت كردن ريز ساختار v ريز كردن دانه ها v افزايش قابليت ماشينكاري v يكنواخت كردن بيشتر عناصر آل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی آنیل کردن فولاد

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی آنیل کردن فولاد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی آنیل کردن فولاد

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی آنیل کردن فولاد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش آشنایی با ریزساختارهای مارتنزیتی در فولادهای ساده کربنی

گزارشکار آزمایش آشنایی با ریزساختارهای مارتنزیتی در فولادهای ساده کربنی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایش آشنایی با ریزساختارهای مارتنزیتی در فولادهای ساده کربنی

گزارشکار آزمایش آشنایی با ریزساختارهای مارتنزیتی در فولادهای ساده کربنی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارشکار آزمایش تعیین عدد ریزی ماسه

گزارشکار آزمایش تعیین عدد ریزی ماسه در این فایل عدد ریزی سه ماده زیر مورد محاسبه و مقایسه شده است: 1. ماسه سیلیسی 2. ماسه چراغی 3. کاورال

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایشگاه خواص مکانیکی1- آزمایش کشش

آزمایشگاه خواص مکانیکی1- آزمایش کشش به صورت ورد و قایل ویرایش الف) تئوری آزمایش 1. هدف آزمایش 2. نحوه انجام آزمایش 3. استانداردهای آزمایش 4. روابط حاکم در آزمایش خواص کششی: پارامترهاي موثر بر روي دياگرام تنش–كرنش: ب) عملی آزمایش 1. وسایل موردنیاز جهت انجام آزمای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی