فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت خون گفتار سوم فصل چهارم زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 52 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: خون نوعی بافت است. در واقع می توان گ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 52 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 24 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 28 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تراوش: تراوش، نخستین م

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران زیست شناسی پایه دهم

عنوان: پاورپوینت تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران زیست شناسی پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 69 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ویژگی های یاختۀ گیاهی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت ویژگی های یاختۀ گیاهی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 61 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سامانه بافتی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت سامانه بافتی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: مجموعه ای از بافت ها و یاخته های گوناگون

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختار گیاهان زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت ساختار گیاهان زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 41 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در اد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تغذیۀ گیاهی گفتار اول فصل هفتم زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت تغذیۀ گیاهی گفتار 1 فصل 7 زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: گیاهان چگونه مواد مورد نیاز

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی