فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت رفتار پر خطر چیست تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت رفتار پر خطر چیست تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 31 قسمتی از متن: رفتار پرخطر رفتار پر خطر هر نوع رفتاری است که سلامت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می دهد. در خصوص اینکه چه رفتاری پر خطر یا بی خطر است، پاسخ سؤال بستگی به ف

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت رسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راه رهایی تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت راه رهایی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی خط تعلیق و مشق دوسطری نویسی فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت معرفی خط تعلیق و مشق دوسطری نویسی فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی خط رقاع و مشق سطر نویسی فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت معرفی خط رقاع و مشق سطر نویسی فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی خط توقیع و مشق سطرنویسی فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت معرفی خط توقیع و مشق سطرنویسی فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی خط ریحان و مشق سطرنویسی فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت معرفی خط ریحان و مشق سطرنویسی فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با ابزار خوشنویسی فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آشنایی با ابزار خوشنویسی فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رنگ فرهنگ و هنر پایه هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت رنگ فرهنگ و هنر هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی