فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت راه خوشبختی درس 17 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راه خوشبختی درس 17 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرنده آزادی، کودکان سنگ درس 16 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پرنده آزادی، کودکان سنگ درس 16 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس آزاد ادبیات بومی 2 درس 15 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت درس آزاد (ادبیات بومی 2) درس 15 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یاد حسین درس 14 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یاد حسین درس 14 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ادبیات انقلاب درس 13 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ادبیات انقلاب درس 13 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شیر حق درس 12 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شیر حق درس 12 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت : پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی هشتم

اسلاید آموزشی پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی