فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس 10 الدرس العاشر عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 10 الدرس العاشر عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 22 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. م

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 9 الدرس التاسع عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 9 الدرس التاسع عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 25 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 23 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 22 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 6 الدرس السادس عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 6 الدرس السادس عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 14 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 22 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 4 الدرس الرابع عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 4 الدرس الرابع عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 20 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 3 الدرس الثالث عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 3 الدرس الثالث عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 22 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 2 الدرس الثانی عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 2 الدرس الثانی عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 30 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی