فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت روان شناسی سلامت درس 8 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت روان شناسی سلامت درس 8 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفکر 2 تصمیم گیری درس 6 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت تفکر 2 تصمیم گیری درس 6 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگیزه و نگرش درس 7 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت انگیزه و نگرش درس 7 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفکر 1 حل مسئله درس 5 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت تفکر 1 حل مسئله درس 5 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حافظه و علل فراموشی درس 4 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت حافظه و علل فراموشی درس 4 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احساس، توجه و ادراک درس 3 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت احساس، توجه و ادراک درس 3 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روان شناسی رشد درس 2 روانشناسی یازدهم

عنوان: پاورپوینت روان شناسی رشد درس 2 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روان شناسی تعریف و روش مورد مطالعه درس اول روانشناسی پایه یازدهم

عنوان: پاورپوینت روان شناسی تعریف و روش مورد مطالعه درس 1 روانشناسی پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی