فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی درس 1 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ درس 2 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ درس 2 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 26 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: در گذشته مورخان ب

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در مكه درس 3 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت ظهور اسلام در مكه درس 3 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: شبه جزيره عربستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه درس 4 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه درس 4 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 66 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: هجرت پیامب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین درس 5 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین درس 5 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 32 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت امویان بر مسند قدرت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت امویان بر مسند قدرت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 47 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: امویان از دورا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جهان در عصر خلافت عباسی درس 7 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت جهان در عصر خلافت عباسی درس 7 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 56 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: استقرار و تث

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اسلام در ایران، زمینه‌های تکوین تمدن ایرانی اسلامی درس 8 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت اسلام در ایران، زمینه‌های تکوین تمدن ایرانی اسلامی درس 8 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 28 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عصر طلایی تمدن ایرانی اسلامی درس 9 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت عصر طلایی تمدن ایرانی اسلامی درس 9 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 59 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تأسیس ن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی