فایل های دسته بندی دوازدهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت انسجام فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت انسجام فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت فرهنگ ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ و اقتصاد درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت فرهنگ و اقتصاد درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ و اخلاق درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت فرهنگ و اخلاق درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش رسانه ها در تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت نقش رسانه ها در تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارتباطات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ارتباطات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغییرات و تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تغییرات و تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چگونگی تحلیل فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت چگونگی تحلیل فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 قسمتی از متن:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی