فایل های دسته بندی دوازدهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بعد سیاسی هویت ایران هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بعد سیاسی هویت ایران درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بعد فرهنگی هویت ایران هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بعد فرهنگی هویت ایران درس 8 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحولات هویتی جامعه هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تحولات هویتی جامعه درس 7 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت باز تولید هویت اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت باز تولید هویت اجتماعی درس 6 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هویت درس هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت هویت درس 5 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی فرهنگ ها هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ارزیابی فرهنگ ها درس 4 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پدیده های اجتماعی درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پدیده های اجتماعی درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنش های ما درس 1 هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کنش های ما درس 1 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی