فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای مخلوط به روش مساحتی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب عددهای مخلوط به روش مساحتی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب کسرها ریاضی پایه پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب کسرها ریاضی پایه پنجم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسر بزرگتر از واحد

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسر بزرگتر از واحد فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معرفی اعداد اعشار

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت معرفی اعداد اعشار فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت محیط مستطیل و مربع

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت محیط مستطیل و مربع فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 بکارگیری افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کسر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کسر فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 شامل: کسر نویسی ساده کردن کسر ضرب کسرها تقسیم کسرها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کسر ریاضی پایه پنجم ابتدایی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کسر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 36

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت یادآوری عددنویسی و مقایسه عددها ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یادآوری عددنویسی و مقایسه عددها ریاضی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی