فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

دانلود طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس

دانلود طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس 450 ص فرمت pdf فهرست مطالب: جلد اول: مطالعات منطقه جلد دوم : مطالعات جغرافيايي و اقليمي بررسي ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي بررسي منابع جلد سوم : مطالعات اقتصادي – اجتماعي - كالبدي بررسي نحوه استقرار مراكز جمعيتي ( شهري – روستايي و عشايري ) بررسي وضعيت و

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذه

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذه 34 ص فرمت pdf یه همراه نقشه های موقعیت شهر، کاربری وضع موجود، کاربری و پهنه های پیشنهادی فرمت jpg فهرست مطالب: موقعیت نسبی، جغرافیایی و سیاسی شهرستان و شهر ایذه مطالعات وضع موجود شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر برنامه های بخشی موثر بر حوزه شهرستان و شهر ایذه آباد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نطنز

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نطنز- (شناخت وضع موجود) 191 ص فرمت pdf فهرست مطالب: چارچوب پژوهش و طرح الف- مقدمه ب- طرح موضوع ج - اهداف د - ساختار پژوهش و طرح ه - نظام جمع آوري اطلاعات و - نظام تحلیل اطلاعات ز- فرآیند تهیه طرح - خصوصیات تاریخی شهر - - نظام تحول تاریخی نطنز از ابت

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه دانلود ضوابط و مقرراتطرح تفصیلی شهر کرمانشاه 28 ص فرمت pdf

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تفصیلی شهریار

طرح تفصیلی شهر شهریار _ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی دانلود طرح تفصیلی شهر شهریار _ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی 12 ص pdf

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تفصیلی شهر گرگان

دانلود طرح تفصیلی شهر گرگان- مقررات ساختمانی و شهرسازی 57 ص فرمت Pdf فهرست مطالب: ضوابط کاربریها ضوابط مربوط به منطقه مسکونی منطقه باقت ویزه مرکز شهر منطقه تجاری کاربری فضای سبز منطقه صنعتی کاربریهای آموزشی کاربریهای درمانی کاربریهای اداری کاربریهای فرهنگی-مذهبی سایر کاربریها منطقه حمل و

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تفصیلی شهر تبریز

اهم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز دانلود اهم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز 84 ص فرمت pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تفصیلی شهر بابل

دانلود طرح تفصیلی شهر بابل - ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی 144 ص فرمت pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مجموعه مقررات طرح تفصیلی شهر کرج

دانلود مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی- بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج ویرایش نهایی 108 ص فرمت word فهرست مطالب: دسته بندی گونه های کاربری زمین و کارکردهای زیرگروه آنها ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری پایه کاربری مسکونی بافت مسکونی متداول شهری (مسکونی تراکم متوسط و زیاد) پهنه ممنوعیت تفکیک قطعه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی