فایل های دسته بندی پایه چهارم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت روزهای مهم درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت روزهای مهم درس 22 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه های ملّی ما درس 20 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نشانه های ملّی ما درس 20 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی آب و هوایی ایران درس 17 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نواحی آب و هوایی ایران درس 17 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سفری به شهر باستانی کرمانشاه درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سفری به شهر باستانی کرمانشاه درس 14 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سفری به شهر باستانی همدان درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سفری به شهر باستانی همدان درس 11 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند درس 10 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند درس 9 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند درس 9 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انلود پاورپوینت نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند درس 8 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی