فایل های دسته بندی پایه سوم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت تقسیم با باقی مانده ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تقسیم با باقی مانده ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت محاسبه ضرب ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت محاسبه ضرب پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب در عدد 10 ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب در عدد 10 ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آمو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب عددها فصل 8 ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ضرب عددها ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید کل فایل ها: 49 شامل فایل های: پاورپوینت ضرب در عدد 10 پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی پاورپوینت تقسیم با باقی مانده پاورپوینت محاسبه ضرب پاورپوینت حذف حالت های نامطلوب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انتخاب نمودار ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انتخاب نمودار ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آمو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نمودار دایره ای ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نمودار دایره ای ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جدول داده ها ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جدول داده ها ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 بکارگیری افکت ها و اشکال زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی